طرح اصحاب الحسین (ع) - حضرت قارب غلام امام حسین(ع)

طرح اصحاب الحسین (ع)

لبیکــــــــــــــ یا مهــــــــــــــدی عج

قرائت زیارت عاشورا به نیابت حضرت قارب غلام امام حسین(ع)

پدرش حافظ جان و راه بلد پیامبر صلی الله علیه و آله

هنگام هجرت به مدینه و مادرش فکیهه کنیز حضرت رباب بود

امام حسین ع فکیهه را به همسری عبدالله ارقیط درآوردند

از اینرو قارب فرزند این ازدواج بود را غلام امام میشمارند

از مدینه تا کربلا خدمت حضرت بود

و در نخستین حمله روز عاشورا به شهادت رسید

لینک زیارت عاشـــــــــــــــــورا

/ 0 نظر / 60 بازدید