طرح اصحاب الحسین (ع) - حضرت سعد بن عبدالله

طرح اصحاب الحسین (ع)

لبیکــــــــــــــ یا مهــــــــــــــــــدی عج

قرائت زیارت عاشورا به نیابت حضرت سعد بن عبدالله

از فرستادگان مردم کوفه برای دعوت از ابا عبدالله

و همراهان مسلم بن عقیل بود.

در نماز ظهر عاشورا سر و سینه خود را سپر تیرهای دشمن نمود،

تا امام نماز را اقامه کنند.

هنگام شهادتش در حالی که سیزده تیر در بدن داشت

به امام حسین ع گفت: آیا به عهد خود وفا کردم؟

امام فرمودند: آری، تو در بهشت نزد من هستی...

لینک زیارت عاشـــــــــــــــــورا

زندگینامه سعید بن عبدالله حنفی

/ 0 نظر / 68 بازدید