برس به داد دلهایمان یا مهدی (عج)

این جمعه هم گذشت و نیامدی... نگران

چه سخت است لحظه های انتظار و نرسیدن به مقصود

و چه زیباست منتظر کسی باشی که بی نهایت است در بودن...

در جایی خواندم ، شما هستی مولا ، شما حاضری و ما غافلیم نگران

کی می شود که ما غافلین ، بیدار شویم خدایا ...

آیا منتظر واقعی هستم ، آیا هستیم ؟

آیا معنای انتظار را درک کرده ام ، آیا درک کرده ایم ؟

نمی دانم خدایا ... نمی دانم مولا

فقط می دانم خیلی غریبم ... می دانم خیلی غریبی مولا جان

فدای دل غریبت یا صاحب الزمان (عج)

فدای دل غریبت که هر روز می شکنمش ... هر روز می شکنیمش گریه

با غفلت هایمان ... با اشتباهاتمان ... با کوتاهی هایمان

برس به داد دلهایمان یا مهدی (عج) ... برس به دادمان

یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی ادرکنی ادرکنی

/ 1 نظر / 82 بازدید
منتظر

امان از جمعه هایی که می گذرند و نمی آیی هر هفته که می گذرد پیرتر می شوم و حسرت آمدنت وای بر ما وای [گل]