اللهم عجل لولیک الفرج
 
روی خط بیداری اسلامی در عصر آخرالزمان

فرج ؛ و انتظاری که ما داریم!

نویسنده:ماهنامه دیدار آشنا
منبع:شهید مرتضی مطهری

انتظار ظهور یعنی چه ؟ افضل الاعما ل انتظار الفرج یعنی چه ؟ بعضی خیال می کنند این که افضل اعمال انتظار فرج است ، به این معناست که انتظار داشته باشیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه با عده ای که خواص اصحاب شان هستند یعنی 313 نفر و عده ای غیر خواص ظهور کنند ، بعد دشمنان اسلام را از روی زمین بردارند. امنیت و رفاه و آزادی کامل را بر قرار کنند . آن وقت به ما بگویند بفرمایید ! ما انتظار چنین فرجی را داریم و می گوییم افضل اعمال هم انتظار فرج است! (یعنی بگیر و ببند بده به دست من پهلوان).

نه! ، انتظار فرج داشتن یعنی انتظار در رکاب امام بودن و جنگیدن و احیاناً شهید شدن. یعنی آرزوی واقعی و حقیقی مجاهد بودن در راه حق . نه آروزی این که تو برو کارها را انجام بده بعد که همه کارها انجام شدو نوبت استفاده و بهره گیری شد آن وقت من می آیم ! مانند قوم موسی که اصحاب پیغمبر گفتند : یا رسول الله ما مانند قوم موسی نیستیم . وقتی به نزدیک فلسطین که عمالقه در آنجا بودند رسیدند و دیدند یک عده مردان جنگی در آن جا هستند ،گفتند :...ما این جا نشسته ایم تو و خدا بروید بجنگید ، آنجا را تصفیه و از دشمن خالی کنید ، خانه را آب و جارو بزنید ، وقتی برای ما خبر آوردید که هیچ خطری نیست ،فقط باید برویم راحت بنشینیم و از نعمت ها استفاده کنیم ما به آن جا می آییم !

موسی گفت : پس شما چی ؟ شما هم وظیفه دارید که دشمن را که خانه شما اشغال کرده است از خانه تان بیرون کنید . اصحاب پیغمبرمانند مقداد گفتند : یا رسول الله ! ما آن حرف را نمی زنیم که بنی اسراییل گفتند ؛ ما می گوییم : یا رسول الله شما اگر فرمان بدهد که خود تان را به دریا بریزید ، به دریا می ریزیم ،به آتش بزنید ، به آتش می زنیم .

انتظار فرج داشتن یعنی واقعاً در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان و در خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیم . در زیارت ابا عبدالله (علیه السلام) می گوییم : یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزاً عظیما (که یک ورد شده برای ما و به معنای آن هم توجه نمی کنیم.)

یا ابا عبدالله ! ای کاش ما با تو بودیم و رستگاری عظیم پیدا می کردیم . معنایش این است که ای کاش ما درخدمت تو بودیم . آیا این ادعای ما از روی حقیقت است ؟ افرادی هستند که از روی حقیقت ادعا می کنند ولی اکثر ما که در زیارتنامه ها می خوانیم لقل زبان است.


برچسب‌ها: وظایف منتظران

۱۳۸٩/٧/٢٥ .::. ٩:٠۱ ‎ب.ظ .::. فرزانه حبوطی .::. نظرات ()