اللهم عجل لولیک الفرج
 
روی خط بیداری اسلامی در عصر آخرالزمان

آیه اول:

"هدی ً للمتقین* اللذین یومنون بالغیب"
(سوره بقره /آیات 2و3)
[قرآن] راهبر متقین است *آنها که ایمان آوردند به غیب .
امام صادق (علیه السلام)پرده آن سوی آیه را اینگونه کنار می زند، می فرماید منظور از کسانی که ایمان به غیب دارند آنهایی هستند که باور به ظهور وقیام حضرت حجة دارند وبه آن اقرار دارند.(کمال الدین ،1/17)

آیه دوم :

"فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعاً" (سوره بقره /آیه 148)
"در کارهای خیر بر یکدیگر سبقت بگیرید،هر کجا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند"
امام باقر (علیه السلام) فرمود: کارهای نیک یعنی ولایت واینکه خدا فرمودهر کجا باشید شما را حاضر می کندیعنی یاوران قائم (علیه السلام) که سیصد وسیزده نفرند وبه خدا سوگند ایشان همان امت شمرده شده هستند که همچون ابرهای پاییزی در یک لحظه جمع می گردند.(تفسیر نور الثقلین 1/139)

آیه سوم :

"یا ایها الذین آمنوا اصبرواوصابرواورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون"
(سوره آل عمران/آیه 200)
"ای آنهایی که ایمان آورده اید استقامت پیشه کنید ودر شکیبایی پیشتاز شوید ونگاهبانی ودیده وری نمایید واز خدا بترسید که به این اسباب امید است رستگار شوید"
امام باقر(علیه السلام) در خصوص این آیه می فرماید: بر انجام واجبات دینی پایداری کنید وبرآزار دشمنان شکیبا باشید ودیده بانی وپاسداری کنید از حریم امام منتظر خود [حضرت مهدی (علیه السلام) ] (البرهان /1/334)

آیه چهارم:

"یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیراً قل انتظروا انا منتظرون" (سوره انعام /آیه 158)
"آن روز که برخی از نشانه ها ی پروردگارت تحقق پذیرد، ایمان آوردن افرادی که قبلاًً ایمان نیاوردند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حالشان نخواهد داشت بگو انتظار بریدکه هر آینه ما هم از انتظار برانیم"
امام صادق (علیه السلام)در خصوص این آیه فرمود:نشانه ها همان نشانه های ظهور وقیام حضرت حجة است ومنظور از انتظار ، انتظار فرج است (کمال الدین/18)

آیه پنجم :

"بقیة الله خیر لکم ان کنتم مومنین" (سوره هود/آیه 86)
"آنچه خداوند برای شما باقی گذاشته برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید"
از امام صادق (علیه السلام)پرسیدند که آیا در سلام کردن به حضرت قائم می توان به ایشان خطاب امیر المؤمنین کرد؟ حضرت فرمود: خیر زیرا آن اسمی است که خداوند امیرالمؤمنین را بدان نامیده است وهیچ کس پیش از او وپس از او بدان نام نامیده نشده ونمی شود جز اینکه کافر است. گفته شد چگونه می توان به او سلام کرد ؟فرمود : می گویند سلام بر تو ، بقیة ا... سپس این آیه را تلاوت فرمود"آنچه از خداوند برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید (تفسیر نور الثقلین2/390)

آیه ششم :

"قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی"
(سوره طه/ آیه 135)
"بگو همه در انتظارند شما هم در انتظار باشید که بزودی خواهید دانست چه کسی از یاران راه راست وچه کسی هدایت یافته است ."
اما موسی کاظم از پدرشان امام صادق نقل می کنند که فرمود : راه راست ، حضرت قائم (علیه السلام) است وهدایت از آن کسی است که با تمسک به حضرت قائم هدایت گردیده است (بحار الانوار24/150)

آیه هفتم:

"اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر" (سوره حج/آیه 39)
"به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است ،چرا که مورد ستم قرار گرفته اند وهر آینه خدا بریاری آنها تواناست"
امام باقر (علیه السلام) فرمود:"این آیه در شأن حضرت قائم ویاوران آن حضرت است."(بحارالانوار24/227)

آیه هشتم :

"ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه" (سوره حج/آیه65)
"وآسمان را نگه می دارد تا جز به فرمان او برزمین فرو نیفتند"
امام صادق (علیه السلام) فرمود : ما پیشوایان مسلمانان، حجتهای خداوند بر اهل عالم،سروران ایمان آورندگان ، رهبران پیشانی سپیدان ومولای مؤمنانیم.ما آرامش وآسایش اهل زمین هستیم همچنان که ستارگان مایه آرامش اهل آسمانند ما همان کسانی هستیم که خداوند به خاطر آنها با فرمان خویش آسمان را از فرو افتادن به زمین وزمین را از فرو بردن اهلش باز می دارد بخاطر ماست که خدا باران را فرو می بارد رحمت را پراکنده می سازد وبرکتهای زمین را خارج می گرداند سپس فرمود خداوند از زمانی که آدم را آفرید زمین را از حجتش خالی نگذاشت خواه آن حجت ظاهر یا غائب وپوشیده باشد .به امام عرض کردم پس چگونه مردم از حجت غائب بهره مند می شوند ؟ حضرت فرمود همانطور که از خورشید در ورای ابرها بهره مند می شوند .(کمال الدین /27)

آیه نهم :

"أمن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض"
(سوره نمل /آیه 62)
" [جز خدا ] کیست که دعای درمانده را پاسخ گوید وگرفتاری اورا برطرف سازد وشما را جانشینان خود در زمین قرار دهد؟"
امام صادق (علیه السلام) فرمود :این آیه درباره قائم آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نازل شده ، به خدا سوگند اوست آن درمانده ای که هر گاه در مقام ابراهیم (علیه السلام) دو رکعت نماز بگذارد وخداوند را بخواند ودعا کند خداوند دعای اورا اجابت می فرماید واورا جانشین در زمین قرار می دهد .(تفسیر برهان 3/208)

آیه دهم :

"یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون"
(سوره صف/آیه 8)
"می خواهند نور خدا را با دهانهاشان خاموش کنند در حالی که خداوند نور خودرا به پایان می رساند اگر چه کافران را ناپسند آید"
امام صادق در خصوص این آیه فرمود :منظور قائم آل محمد است آن هنگام که ظهور نماید خدا او رابر همه ادیان آشکار سازد تا آنجا که خداوند پرستیده نشود.(المحجة،224/225)

آیه یازدهم:

"اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون"
(سوره حدید/آیه 17)
"بدانید که زمین را خدا پس از مرگ زنده می گرداند بتحقیق ما نشانه های خود را برای شما آشکار کردیم تا مگر فکر وعقل را بکار بندید"
امام باقر راجع به این آیه می فرماید:خداوند زمین را بوسیله قائم پس از بی جانی آن زنده می کند ومرگ وبی جانی زمین یعنی کفر اهل زمین ، مردن زمین به کفر ورزیدن اهل آن است چرا که کافر مرده است .(اثبات الهداة،3/492)

آیه دوازدهم :

"فلا اقسم بالخنس*الجوارالکنس"  (سوره تکویر /آیات16،15)
"سوگند به ستارگانی که باز می گردند ،حرکت می کنند واز دیده ها پنهان می شوند."
اما باقر (علیه السلام) در باره این آیه فرمود :او (ستاره) امامی است که در سال دویست وشصت ،خود را از دیده ها پنهان می سازد ،آنگاه همچون ستاره ای درخشان در شب تاریک آشکار می شود ونور افشانی می کند.(کافی،1/341)

آیه سیزدهم :

" لترکبن طبقاً عن طبق"  (سوره انشقاق/آیه 19)
"بی تردید شما از حالتی به حالتی (از مرتبه ای به مرتبه ای ) دیگر می روید."
امام صادق (علیه السلام) فرمود:همانا قائم مارا غیبتی است که مدت آن به طول می انجامد واینکه خداوند می فرماید شما از حالتی به حالتی می روید یعنی سنتهای پیشینیان در مورد شما تحقق می یابد.(کمال الدین /480)

آیه چهاردهم :

"والعصر*ان الانسان لفی خسر *الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر." (سوره عصر)
" سوگند به عصر، که همانا انسان در زیانکاری وخسران است ،جز آنان که ایمان آوردند وکارهای شایسته انجام دادند ویکدیگررابه حق سفارش نمودند وبه صبر توصیه کردند."
حضرت صادق درباره این آیه فرمود:"سوگند به عصر" یعنی عصر ظهور حضرت قائم (علیه السلام) . " همانا انسان در زیانکاری است " یعنی دشمنان ما در زیانند. " مگر آنان که به نشانه های ما ایمان آورده وکارهای شایسته کنند" یعنی با برادران دینی همیاری نمایند. " ویکدیگر را به حق سفارش نموده " یعنی به امامت وولایت سفارش کنند . "ویکدیگر را به صبر توصیه کردند " یعنی به عترت (تفسیر نور الثقلین 5/666)

منبع : ماهنامه راه قرآن

 


برچسب‌ها: وظایف منتظران

۱۳۸٩/٧/٢٠ .::. ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ .::. فرزانه حبوطی .::. نظرات ()