اللهم عجل لولیک الفرج
 
روی خط بیداری اسلامی در عصر آخرالزمان


ای عزیزان به شما هدیه ز یـزدان آمد

عید فرخنده ی نورانی قربان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول
رحمت واسعه ی حضرت سبحان آمد . . .


عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها»
در آستان «عزیزترین»،
و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین . . .نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٧/٢۳ توسط فرزانه حبوطی

کسانی که چادر به سر می کنند به یاد داشته باشند که :

چادرے ها زهــــــــرایے نیستند

اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد…

چادرے ها زهــــــــرایے نیستند!

اگر عدو را با سیاهے چادرشان به خاک سیاه نکشانند…

چادرے ها زهــــــــرایے نیستند!

اگر سیاهے چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند…

چادرے ها زهـــــــــرایے نیستند!

اگر منتظـــــــــر یوسف گمگشته اے نباشند…

چادرے ها زهــــــــرایے نیستند!

اگر فکرشان،هدفشـــان،راهشــــان،نگاهشـــان،عشقشـــان و حجابشـــان فاطمےنباشد…

یازهــــــــــــــرا


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٧/۳ توسط فرزانه حبوطی