اللهم عجل لولیک الفرج
 
روی خط بیداری اسلامی در عصر آخرالزمان

جویند همه هلال و من ابرویت

گیرند همه روزه و من گیسویت

از جمله 12 ماه تمام

یک ماه مبارک است آن هم رویت

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٤/٢٧ توسط فرزانه حبوطیای خدا من لایق لطف و عطایت نیستم

ای خدا من لایق لطف و عطایت نیستم

آگهم من بنده خوبی برایت نیستم

هر سحر از فعل روز خود خجالت می کشم

خوب می دانی که منظور رضایت نیستم

در مسیر نفس خود عمریست درجا می زنم

ظلمت محضم گمان اهل هدایت نیستم

دوری و غفلت مرا سرگرم دنیا کرده است

من دگر دلداده دین و ولایت نیستم

واجبات خویش را کردم شهید مستحب

جز گناه و دردسر چیزی برایت نیستم

چشم بر دست تو دارم ورنه فعالم گواست

شامل عفوت نبودم آشنایت نیستم

حرمت مهمانی ات را قول و فعل من شکست

ای خدا من زینت مهمان سرایت نیستم

گرچه بیمار گناهم با علی در می زنم

بی علی هرگز خریدار لقایت نیستم

کاروان رفت و غبارش هم نصیب ما نشد

عاقبت راضی زدستم حضرت زهرا نشد


Click for larger version


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٤/٢٧ توسط فرزانه حبوطی